Skip to main content

Süpervizyon / Coaching

Süpervizyon aşamasinda veya bireysel çalışmalarda, yaşam koçu veya süpervizör, kişiye eşlik eder ve sorun alanının gelişmesinde ve çözümünde ona yardım eder.

Psikoterapiye Süpervizyon kişişel veya grub şeklinde tecrübeli psikoterapistlere veya psikoterapi ögrencilere sunuluyor. Süpervizyonda veya yaşam koçlulukda (Coaching) çözüme yönelik, kendini yansıtarak ve algılayarak kişisel gelişmeyi, bireysel kaynakların kuvvetlendirilmesini ve yeni yetenekleri geliştirmeyi kapsayan bir danışmanlık süreci söz konusudur. Her seferinde, çalışma tarzı, çalıştırmanın içerik ve hedefleri daima müşteri ile birlikte tanımlanır.

Burnout (tükenmişlik), iş yerinde mobbing veya önderlik (elemanları yönetme, hakimiyet hırsı) konularında, iş arkadaşları ve amirlerle tartışmalar, ekip geliştirme, meslek seçimi, başvuru sorunları, iş yeri arama, kendi güç ve zayıflığını analiz etme, okul sorunları, kendini sunma, kendini ve zamanını idare etme, bir iş-yaşam dengesi üretme v. s. gibi konularda bireysel süpervizyon veya bir yaşam koçluğu danışmanlığını gerektiren belirtiler vardır.