Skip to main content

Psikolojik Bilirkişi Raporu

Bizim muayenehanemizde psikolojik bilirkişi ve değerlendirme raporları düzenlemek mümkündür.

Psikolojik bilirkişi raporu, sınırlandırılmış tek bir soruya yönelik, bulgularla desteklenmiş yazılı psikolojik cevap anlamına gelir.
Bu rapor daima, hakkında rapor istenen kişi ve gerektiğinde yakınları ile yapılan bir çok kişisel konuşma ve muayene üzerine oturur. Burada hedef, somut bir soruyla ilgili karar oluşturmaktır. Bunu yapabilmek için, hakkında rapor hazırlanacak kişiyi gelişimi ve kişiliği ile birlikte anlamak, bilişsel yeteneklerini değerlendirmek, öneriler yapmak ve tahminler geliştirmek gerekir.

Psikolojik bilirkişi raporları, tanı oluşturmak amacıyla ve sosyal hukuk alanında mahkemenin talebiyle (örneğin, vesayet hukuku, transseksüellik kanunu), ceza, ıslah hukuku (örneğin, cezai ehliyet tespiti, kriminal tahmin), velayet ve aile hukuku (örneğin, velayet hakkı, görüşme hakkı, velayet hakkının ebeveynlerden alınması) konularında düzenlenir.